top of page

Symposium Een goede start ik veel werk (Drachten).

13 juni (2019) was de dag dat het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid uit Leeuwarden het symposium Een goede start is veel werk in drachten organiseerde. Vanaf 09:00 uur konden de deelnemers al naar binnen zodat het symposium om 09:30 uur kon beginnen. Na een welkomwoord en een openingswoord van de burgemeester van Emmen dhr. Eric van Oosterhout ging het symposium van start. In de ochtend sprak Martin Appelo. Hij is zelfstandig GZ-psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut. Hij vertelde een verhaal waarom personen een plegers van huiselijk geweld kunnen worden. Na dit mooie verhaal waren er diverse workshops waaronder onze workshop "Kent de pleger zichzelf ? Na de middagpauze waren de sprekers Susan Ketner , zij is Lector integrale aanpak kindermishandeling bij de Hanze hogeschool in Groningen en René Haring. Hij is een Ex-pleger van huiselijk geweld en deelt zijn ervaringen met als doel een betere voorzorg en nazorg te verkrijgen bij de aanpak van plegers huiselijk geweld. Ook na de deze podium sprekers waren er diverse workshops. In totaal konden de ruim 150 deelnemers kiezen uit de 13 aanwezige workshop. Het was een goed georganiseerde en inspirerende dag.

bottom of page