Agressie, en daarna ?

  

  Voor en door lotgenoten   
  van agressie en geweld

René Haring

Oprichter, eigenaar en drijvende kracht.

Teamlid in de Spiegelgroep van het landelijke programma 
Geweld Hoort Nergens Thuis van het ministerie van VWS

" De ervaringen uit mijn negatieve verleden gebruik ik nu positief in het heden "

- ik help plegers van huiselijk geweld om te stoppen en tot nieuwe inzichten te komen.

- Ik geef voorlichting en workshops bij professionele organisaties, opleiding instanties op MBO en HBO niveau, overheid instanties en gemeenten in geheel Nederland.

- Ik probeer huiselijk geweld bespreekbaar te maken en te houden voor zowel slachtoffers als plegers hiervan.