top of page

Agressie, en daarna? Mannen Supportgroepen Vlaardingen

In samenwerking met Stichting Elckerlyc en de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen in 2022 een Mannen Supportgroep in Vlaardingen kunnen starten. Agressie, en daarna? biedt hiermee voor veroorzakers van huiselijk geweld laagdrempelige hulpverlening in het vrijwillig kader. Agressie, en daarna? heeft al vanaf 2016 ervaring met het opzetten, draaien en het ontwikkelen van peer supportgroepen waarbij agressie bij huiselijk geweld een rol speelt. De supportgroep wordt begeleid door opgeleiden ervaringsdeskundigen. 

 

Mannen Supportgroep Vlaardingen is ook zeer geschikt als er bij organisaties wachtlijsten zijn, of als nazorgtraject wanneer hulpverlening stopt en het voor de cliënt nog moeilijk is om uit de problemen te blijven. Maar denk ook eens aan extra hulp bij een huisverbod of tijdens reclasseringstoezicht.

 

 

Doel en doelgroep

De deelnemers aan de Mannen Supportgroep Vlaardingen zijn mannen vanaf 18 jaar die tegen hun partner, kinderen, omstanders agressie gebruiken (verbaal, fysiek, psychisch) en niet meer weten hoe hier mee te kunnen stoppen. Ze wonen binnen de MSV gemeenten en willen hun agressie op geheel vrijwillige basis gaan aanpakken. De Mannen Supportgroep Vlaardingen wordt geleid door opgeleiden ervaringsdeskundigen die in hun verleden zelf geweld hebben gebruikt tegen hun huisgenoten. Ze hebben tijdens hun herstelproces geleerd wat ze kunnen doen om de cirkel van geweld te doorbreken. Ze gebruiken tegenwoordig geen agressie meer, hierdoor bereiken ze op een vriendelijke manier meer.

 

Tijdens de bijeenkomsten zullen de deelnemers van de  groep met elkaar in gesprek gaan, werken ze aan bewustwording, verbreding en verdieping waardoor er nieuwe inzichten zullen gaan ontstaan. Ook zullen de deelnemers van elkaar gaan leren. Veel voorkomende items die steeds weer door de deelnemers worden besproken zijn, hun (ex)partner, de (bonus) kinderen, hulpverlening, verslaving en overige items uit het leven.

 

 

Extra ondersteuning

Doordat de deelnemers maar eens in de 14 dagen bij elkaar komen weten we uit ervaring dat voor een nieuwe deelnemer de tussenliggende periode in het begin soms te lang zijn om geen agressie tegen wie dan ook te gebruiken. Daarom is er voor de deelnemers als ze hun agressie voelen aankomen ook de mogelijkheid hebben om iedere dag tot 22:00 uur te bellen met Agressie, en daarna? Ook is er de mogelijkheid om via een WhatsApp groepsapp hulp te vragen bij de andere deelnemers binnen de groep. In de praktijk werkt dit erg goed en meestal is er snel een reactie van een andere deelnemer. Ook binnen de groepsapp zijn de ervaringsdeskundigen actief.

 

 

Aanmelden 

Agressie, en daarna? Mannen Supportgroep Vlaardingen is voor bewoners uit de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Deelname is geheel op vrijwillige basis.

 

Datum:  eens in de 14 dagen op dinsdagavond in Vlaardingen

Tijd:       19:00 – 21:00 uur. 

Kosten: deelname en benodigde materiaal is voor bewoners uit de MSV gemeenten GRATIS.

 

Om deel te nemen aan de Agressie en daarna? Mannen Supportgroep Vlaardingen is aanmelden verplicht. 

We kunnen maximaal 15 deelnemers plaatsen. U kunt uzelf of een ander hier aanmelden

 

 

Opzet programma

De opzet en inhoudt van het programma staat vast. De deelnemers komen eens in de 14 dagen fysiek op vrijwillige basis bij elkaar. De deelnemers zullen met elkaar in gesprek gaan over de problemen waar ze tegenaan lopen. Dit kan gaan over hun (ex)partner, (bonus)kind(eren), hulpverlener(s), verslaving, werk, en andere items uit het leven. Ervaringen worden met elkaar gedeeld en besproken. De deelnemers zullen van elkaar gaan leren hoe ze hiermee om kunnen gaan en krijgen meerder inzichten in de mogelijkheden. 

 

De bijeenkomsten duren twee uur en zijn op en vaste dag in de avonduren. De keuze voor de avonduren is een bewuste keuze. Hierdoor kunnen werkende deelnemers ook makkelijker aansluiten.

 

Er gaat gebruik gemaakt worden van de Mannen Tegen Agressie (MTA) methodiek. Deze is ontwikkelt door Prof. Dr. Arno van Dam, klinisch psycholoog, bijzonder hoogleraar Antisociaal gedrag, Psychiatrie en Maatschappij. Tranzo, Tilburg University en hoofd wetenschappelijk onderzoek bij GGz WNB. De MTA methodiek is een 12 - stappenplan waarbij de ontwikkeling van deze methodiek is geïnspireerd door de zelfhulpgroepen van de Anonieme Alcohollisten (AA), SolutionS verslavingszorg en Intervention Nederland. Het idee achter de 12 stappen is overgenomen en aangepast aan de doelgroep. Uitgangspunt van deze methodiek is dat je zelf verantwoordelijk bent voor je gedrag en jij zelf de enige bent die hier iets aan kan veranderen. Het help niet om je gedrag goed te praten of andere de schuld te geven.

 

 

Werkwijze binnen de groep:

  •  Bij iedere bijeenkomst wordt de groep begeleid door een voorzitter en een procesbewaker. Deze zijn bij de vorige bijeenkomst door de toen                       aanwezige deelnemers gekozen. De voorzitter zal de bijeenkomst en het gesprek leiden en de procesbewaker houdt de deelnemers in de gaten.

        De procesbewaker kan indien nodig een (groeps)Time-out inzetten. Ook kan de procesbewaker bij een verhitte situatie een deelnemer mee uit de groep

        nemen en deze ondersteunen tot dat de deelnemer weer rustig is en terug de groep in kan.

  • Binnen de groep worden groepsregels gebruikt en duidelijke afspraken gemaakt.

  • Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij Agressie, en daarna? Daarna worden ze gebeld voor een intake gesprek waarbij ze ook informatie over de groep krijgen. De nieuwe deelnemers moeten zelf op vrijwillige basis willen meedoen. Instromen kan op ieder moment zolang de groep niet vol zit. De grote van de groep is maximaal 15 deelnemers.

  • De deelnemers maken gebruikt van het MTA 12- stappenplan boekje. Deze worden gratis ter beschikking gesteld.

  • De 12 stappen die worden besproken zijn: Eerlijkheid, Hoop, Vertrouwen, Moed, Betrouwbaarheid, Bereidwilligheid, Nederigheid, Naastenliefde,

       Rechtvaardigheid, Doorzettingsvermogen, Reflectie, Dienstbaarheid. Aan de bijbehorende stappen horen ook verdiepende vragen voor een discussie.

  • De duur van deelname is zolang de deelnemer daar behoefte aan heeft.

  • Voor de deelnemers zal Agressie, en daarna? dagelijks tot 22:00 uur tel. beschikbaar blijven.

  • Voor de deelnemers heeft Agressie, en daarna? een WhatsApp groepsapp opgestart waar de deelnemers ook hulp kunnen vragen aan de andere

       deelnemers. Tevens kunnen er korte mededelingen vanuit Agressie, en daarna? er worden ingezet. Denk hierbij aan een bericht over een nieuwe

       deelnemer die gaat instromen.

  • Agressie, en daarna? zal extra informatie en werkbladen inzetten als dat ter verduidelijking nodig is.

 

bottom of page