top of page

Agressie, en daarna? Supportgroepen

Agressie laat zich niet in de vriezer zetten

Mensen die te maken hebben met agressie problematiek komen vaak na een uitbarsting tot inzicht dat ze hulp willen accepteren. Het is dan ook van groot belang om ze dan ook hulp te bieden. Helaas is dit vaak niet mogelijk omdat er eerst een aanmelding moet plaatsvinden, vervolgens komt er een intake, en als er dan plek is dan mag je starten met een behandeling of zal een hulptraject kunnen starten. Hier gaan vaak maanden overheen. Gevolg is dat het inzicht om hulp te willen accepteren al is verdwenen. Een reden is vaak "ik heb het weer helemaal onder controle" terwijl wij weten dat het wachten is op de volgende uitbarsting. Mensen met agressie problematiek kan je niet even in de vriezer zetten om ze er maanden later weer uit te halen. Agressie, en daarna? heeft al vanaf 2016 groepen, toen noemde we het lotgenotencontact en tegenwoordig noemen we het peer supportgroepen voor mannen en vrouwen. 

Doel en doelgroep

De deelnemers aan de peer supportgroepen zijn mannen en vrouwen vanaf 18 jaar die tegen hun partner, kinderen, omstanders agressie gebruiken (verbaal, fysiek, psychisch) en niet meer weten hoe ze hiermee kunnen stoppen. Ze zijn gemotiveerd om op vrijwillige basis hun agressie te willen aanpakken.

De peer supportgroepen worden begeleid door opgeleiden ervaringsdeskundigen die in hun verleden zelf agressie hebben gebruikt tegen hun huisgenoten. Door hun veroordeling, herstelproces, reclasseringstoezicht hebben ze geleerd wat ze kunnen doen om de cirkel van geweld te doorbreken. Ze gebruiken tegenwoordig geen agressie meer, ze bereiken op een vriendelijke manier meer, en ze staan klaar om het andere veroorzakers van huiselijk geweld dit ook te leren. Tijdens de bijeenkomsten zullen de deelnemers met elkaar in gesprek gaan, werken ze aan bewustwording, verbreding en verdieping, waardoor er nieuwe inzichten zullen gaan ontstaan. Veel voorkomende items die steeds weer door de deelnemers worden besproken zijn, hun (ex)partner, de (bonus) kinderen, hulpverlening, verslaving, werk en overige items uit het leven. De deelnemers zullen van elkaar gaan leren hoe ze hiermee om kunnen gaan en krijgen meerdere inzichten in de mogelijkheden. 

 

 

Extra ondersteuning

Doordat de deelnemers maar eens in de 14 dagen bij elkaar komen weten we uit ervaring dat het voor nieuwe deelnemer de tussenliggende periode soms wat te lang is om geen agressie tegen wie dan ook te gebruiken. Daarom is er voor de deelnemers de mogelijkheid om iedere dag tot 22:00 uur te bellen met Agressie, en daarna? Ook is er een WhatsApp groepsapp waar deelnemers hulp kunnen vragen bij de andere deelnemers binnen de groep. In de praktijk werkt dit erg goed en meestal is er al snel een reactie van een andere deelnemer. Ook binnen de groepsapp zijn de ervaringsdeskundigen actief.

Momenteel hebben we twee actieve groepen:

  - Mannen Supportgroep Vlaardingen

  - Supportgroep digitaal

bottom of page