top of page

Ronde tafel gesprekken

Op 25 januari 2018 krijgen we een mailbericht binnen van een medewerker van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of we op 12 februari nog beschikbaar zijn om aan te kunnen schuiven bij de ronde tafel gesprekken die het ministerie van VWS gaan organiseren.

In eerste instantie dachten we dat het een grap van iemand was. Al snel bleek dit niet zo te zijn en was de uitnodiging echt. Het programma waar het om ging was 'zorg voor jeugd en de evaluatie van de Jeugdwet' en 'Huiselijk geweld en kindermishandeling. Uiteindelijk kon er gekozen worden uit 8 tafels. Er is gekozen voor 'Stoppen en duurzaam oplossen van cirkel van geweld. En zo zitten we dan met medewerkers van VWS, beleidmakers, ambtenaren, organisaties en ervaringsdeskundigen met elkaar aan tafel om over dit punt te praten. Juist door dat wij vanuit lotgenotencontact veel praten met plegers van huiselijk geweld was ons dan ook gevraagd om juist vanuit deze hoek te praten. Ondanks we maar ruim een uur hadden hebben we veel kunnen bespreken, ervaringen mogen uitwisselen en gezamenlijk kunnen brainstormen. Hoe het ministerie van ons bestaan afwist is nog niet geheel duidelijk maar we worden gezien, gehoord en serieus genomen met wat we doen. Hier zijn we best trots op.

bottom of page