top of page

Vlaardingen

In samenwerking met Stichting Elckerlyc, de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen is er in april 2022 gestart met de Agressie, en daarna Supportgroep Vlaardingen. Hiermee is er voor de bewoners uit deze gemeenten die huiselijk geweld veroorzaken laagdrempelige hulpverlening in het vrijwillig kader gecreëerd. Agressie, en daarna? heeft sinds 2016 ervaring met het ontwikkelen, opzetten, en het draaien van peer supportgroepen en met deelnemers waar agressie bij huiselijk geweld een rol speelt. De supportgroep wordt begeleid door opgeleiden ervaringsdeskundigen. Supportgroep Vlaardingen is ook zeer geschikt als er bij organisaties wachtlijsten zijn, of als nazorgtraject wanneer hulpverlening stopt en het voor de cliënt nog moeilijk is om het alleen te gaan doen. 

 

 

Doel en doelgroep

De deelnemers aan de Agressie, en daarna? Supportgroep Vlaardingen zijn personen vanaf 18 jaar die tegen hun partner, kinderen, omstanders agressie (verbaal, fysiek, psychisch) gebruiken en niet meer weten hoe hiermee te kunnen stoppen. Ze wonen binnen de MSV gemeenten en willen hun agressie op geheel vrijwillige basis gaan aanpakken. De Supportgroep Vlaardingen wordt geleid door opgeleiden ervaringsdeskundigen die in hun verleden zelf geweld hebben gebruikt tegen hun huisgenoten. Ze hebben tijdens hun herstelproces geleerd wat ze kunnen doen om de cirkel van geweld te doorbreken. Ze gebruiken tegenwoordig geen agressie meer, hierdoor bereiken ze op een vriendelijke manier meer.

 

Tijdens de bijeenkomsten zullen de deelnemers van de Supportgroep met elkaar in gesprek gaan, werken ze aan bewustwording, verbreding en verdieping waardoor er nieuwe inzichten zullen gaan ontstaan. Ook zullen de deelnemers van elkaar gaan leren. Veel voorkomende items die steeds weer door de deelnemers worden besproken zijn, (ex)partner, de (bonus) kinderen, hulpverlening, verslaving en overige items uit het leven.

Extra ondersteuning

Doordat de deelnemers maar eens in de 14 dagen bij elkaar komen weten we uit ervaring dat de tussenliggende periode voor sommige soms wat te lang is. Ze kunnen dan last krijgen dat hun opbouwfase richting agressie steeds hoger wordt. Daarom is er voor alle deelnemers de mogelijkheid om iedere dag tot 22:00 uur te bellen met Agressie, en daarna? Dit betekend ook in het weekend en op feestdagen. Ook is er voor iedere groep een eigen WhatsApp groep waar de deelnemers hulp kunnen vragen. In de praktijk werkt dit erg goed, en meestal is er snel contact met een andere deelnemers, of met een begeleider. In iedere WhatsApp groep zitten ook de ervaringsdeskundig begeleiders.

 

 

Aanmelden 

Agressie, en daarna? Supportgroep Vlaardingen is voor bewoners uit de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen.

Taal die wordt gesproken is Nederlands. Deelname is op vrijwillige basis.

 

Datum:   De deelnemers komen eens in de 14 dagen op dinsdagavond in de even weken bij elkaar.

Tijdstip:  Steeds tussen 19:00– 21:00 uur. 

Kosten:  Er zijn GEEN kosten aan verbonden, ook is er geen eigen bijdrage vanuit de zorgverzekering.

Parkeren: Er is voldoende parkeergelegenheid om tijdens de bijeenkomsten GRATIS te parkeren.

Max. aantal: 12 deelnemers.

 

Om deel te nemen aan de Agressie en daarna Supportgroep Vlaardingen is het noodzakelijk dat een deelnemer zich via emailadres supportgroep@agressieendaarna.nl wordt aangemeld. Dit mag ook door de casusverantwoordelijke gebeuren.

Opzet programma Supportgroepen

bottom of page