Agressie, en daarna ?

  

  Voor en door lotgenoten   
  van agressie en geweld

ERVARINGSDESKUNDIGEN HUISELIJK GEWELD GEZOCHT! 

I N   D E   R E G I O   N O O R D - H O L L A N D    N O O R D


Jij als voormalig slachtoffer of voormalig pleger kan een belangrijke bijdragen leveren. Door jouw kennis kunnen we samen met organisaties de aanpak vormgeven en verbeteren! Samen kunnen we het gat dichten dat wordt ervaren tussen de cliënt en de professionals, tussen leefwereld en systeemwereld. 


We zijn specifiek op zoek naar ervaringsdeskundigen op het gebied van...


- Partnergeweld

- kindermishandeling

- ouderen mishandeling

- pleger


Huiselijk geweld en kindermishandeling is een hardnekkig probleem. Het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling blijft voor veel professionals moeilijk. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat wanneer de problematiek bekend is bij de hulpverlening, het in veel gevallen niet lukt om de patronen van geweld te doorbreken. Om het signaleren en het doorbreken van de problematiek te verbeteren, is het van belang dat de hulpverlening zo goed mogelijk aansluit bij de leefwereld van mensen in een huiselijk geweld situatie.


Wat eisen we:

- Je woont in de regio Noord-Holland Noord

-Je hebt ervaring met hulpverlening of behandeling binnen de regio Noord-Holland Noord in het kader van huiselijk geweld en/of kindermishandeling - Je bent beschikbaar in 2021 van januari t/m december op oproepbasis voor ongeveer 8 uur per maand 

- Je wilt jouw kennis en ervaring inzetten om de hulpverlening in Noord-Holland Noord verder te verbeteren 


Wat kan je verwachten:

- 3 daagse training gericht op het professioneel inzetten van ervaringskennis. Dit vindt plaats tussen Januari-februari 2021 

- Jouw kennis en ervaring inzetten voor voorlichting en beleidsadvies 

- Begeleiding en intervisie 

- Vergoeding per uur in overleg en reiskostenvergoeding per bijeenkomst (0.19 cent per km) 


Dit project loopt tot 2022 daarna heb je de mogelijkheid om je aan te sluiten bij een ervaringsdeskundige pool en blijf je inzetbaar voor de regio. Wij streven naar culturele diversiteit 


Geïnteresseerd? Of heb je vragen?

Stuur je brief over je motivatie en je achtergrond voor 23 november 2020 naar de projectleiders Geweld hoort nergens thuis van Noord-Holland Noord:  Roos de Groen,  [email protected],  of  Jessica de Wit.  [email protected]