top of page

Gastdocent voor Sociaal teams in de gemeente Zeist.

Aandachtfunctionaris, medewerkers sociaal wijkteams en overige zaten op 17 september klaar om René Haring als gastdocent te ontvangen. Het was het laatste stukje van een meerdaagse bijscholing wat was georganiseerd door Samen-Veilig Midden Nederland voor deze professionals. Hij sprak over zijn leven wat vol agressie en geweld zat en hoe hij uiteindelijk pleger van ernstig huiselijk geweld werd. Niet zomaar een verhaal wat je dagelijks te horen krijgt als professional. En nog belangrijker was dat ze alles mochten vragen waar ze ook antwoorden op kregen. Juist door dit soort gastcolleges leren professionals veel hoe het in de praktijk er echt aan toe gaat. Deze 2 uur was het buiten de vragen totaal stil in de ruimte en zaten ze allemaal heel aandachtig te luisteren. We hebben het weer graag gedaan.

bottom of page