top of page

Agressie laat zich niet in de ijskast zetten

Mensen die te maken hebben met agressie problematiek komen vaak na een uitbarsting tot inzicht dat ze hulp willen accepteren. Het is dan ook van groot belang om ze dan ook gelijk hulp aan te bieden. Helaas is dit vaak niet mogelijk omdat er eerst een aanmelding moet plaatsvinden, vervolgens komt er een intake, en als er dan plek is dan mag er gestart worden met een behandeling of een hulpverleningstraject. Hier gaan vaak maanden overheen. Gevolg is dat het inzicht om hulp te willen accepteren waarschijnlijk al is verdwenen. Een reden is vaak "ik heb het zelf opgelost, en ik heb het weer helemaal onder controle" terwijl wij weten dat het wachten is op de volgende uitbarsting. Mensen met agressie problematiek kan je niet even in de ijskast zetten om ze er maanden later weer uit te halen. Agressie, en daarna? heeft al vanaf 2016 praatgroepen, toen noemde we het lotgenotencontact, tegenwoordig noemen we het peer Supportgroepen voor mannen en vrouwen. 

Doel en doelgroep

Deelnemers van onze Supportgroepen zijn mannen en vrouwen vanaf 18 jaar die tegen hun partner, kinderen, omstanders, agressie gebruiken (verbaal, fysiek, psychisch) gebruiken en niet meer weten hoe ze hiermee kunnen stoppen. Ze zijn gemotiveerd om op vrijwillige basis hun agressie te willen aanpakken. Onze Supportgroepen worden begeleid door opgeleiden ervaringsdeskundigen. Deze hebben in hun verleden zelf agressie tegen hun huisgenoten gebruikt. Door hun opleiding, herstelproces, veroordeling en reclasseringstoezicht hebben ze geleerd wat ze kunnen doen om de cirkel van geweld te doorbreken. Ze gebruiken tegenwoordig geen agressie meer en bereiken op een vriendelijkere manier meer. Nu staan ze klaar om andere veroorzakers van huiselijk geweld deze mogelijkheden ook te leren. Tijdens de bijeenkomsten zullen de deelnemers met elkaar in gesprek gaan, werken ze aan bewustwording, verbreding en verdieping, hierdoor zullen nieuwe inzichten gaan ontstaan. Veel voorkomende items die steeds weer door de deelnemers worden besproken zijn, (ex)partners, de (bonus) kinderen, hulpverlening, verslaving, werk en overige items uit het leven. De deelnemers zullen van elkaar gaan leren hoe ze hiermee om kunnen gaan, tevens krijgen ze meerdere inzichten in de mogelijkheden. 

 

 

Extra ondersteuning

Doordat de deelnemers maar eens in de 14 dagen bij elkaar komen weten we uit ervaring dat de tussenliggende periode voor sommige wat te lang is. Ze kunnen dan last hebben dat hun opbouwfase richting agressie steeds hoger wordt. Daarom is er voor alle deelnemers de mogelijkheid om iedere dag tot 22:00 uur te bellen met Agressie, en daarna? Ook geldt dit voor in het weekend en op feestdagen.  Ook is er voor iedere groep een eigen WhatsApp-groep waar de deelnemers hulp kunnen vragen. In de praktijk werkt dit erg goed, en meestal is er snel contact met een andere deelnemer, of met één van de begeleiders. In iedere WhatsApp groep zitten ook de ervaringsdeskundig begeleiders.

Er zijn momenteel twee actieve Agressie, en daarna Supportgroepen:

  - Supportgroep Den Haag

  - Supportgroep Digitaal

bottom of page