Agressie, en daarna ?

  

  Voor en door lotgenoten   
  van agressie en geweld

Voorlichting en Workshop


Agressie, en daarna? geeft vanaf 2017 voorlichting en workshops aan professionals bij overheid, organisaties, bedrijven en scholen.
Professionals die meer willen weten dan alleen de cursusboeken, werkervaring en situaties die ze tegen komen in de praktijk. Professionals die openstaan voor meer willen weten. Die willen leren van mensen die het zelf hebben meegemaakt. Ze willen leren van de achtergronden, het ontstaan en de gevolgen. Ook willen ze weten waar hulpverlening beter kan en wat nodig is om een keerpunt in het leven te krijgen. Deze professionals willen NIET wegkijken. Hieronder kunt u vinden wat we momenteel aanbieden.  

Voorlichting: De pleger van huiselijk geweld. in gesprek met.....
               

Workshop:    Herken de pleger in jezelf.