Agressie, en daarna ?

  

  Voor en door lotgenoten   
  van agressie en geweld

Spreken op uw symposium.


Regelmatig wordt ik uitgenodigd om op een symposium of bij een organisatie te komen spreken of om een workshop te komen geven. Als ex-pleger van huiselijk geweld en kindermishandeling verleen ik dan graag mijn medewerking hieraan. Niet omdat ik in de belangstelling wil staan maar juist om te vertellen waar en wanneer het bij mij mis ging. Hoe mijn agressie en wapen werd, en waar hulp en hulpverlening niet altijd goed ging. Tijdens de week tegen kindermishandeling (maar ook daarvoor en daarna) wil ik ook bij u mijn verhaal en ervaringen komen vertellen. Wilt u dat ik dit ook bij u komt doen tijdens de week tegen kindermishandeling reserveer mij dan optijd zodat u gegarandeerd bent dat ik kom. 


- In gesprek met..... is een interactieve workshop waar ik mijn verhaal verteld en waar mensen hun vragen kunnen stellen waar ze dat normaal niet kunnen/ durven. Deze workshop is voor max. 20 personen en duurt 1,5 uur


- Kent de pleger zichzelf? is een workshop waar de bezoekers worden uitgedaagd om in de agressie spiraal eens goed te gaan kijken wat er lichamelijk en geestelijk gebeurt bij een pleger en bij zichzelf. hier gaan de bezoekers ook zelf aan de slag. Deze workshop duurt een uur en is voor max. 30 personen.


- Spreken op uw symposium is mijn verhaal en ervaringen vertellen voor uw gasten in de zaal. Ik kan u garanderen dat de zaal doodstil wordt. Aan de hand van een PowerPoint presentatie neem ik de zaal in 3 delen mee. Helaas is hier aanzienlijk minder tijd om vragen uit het publiek te beantwoorden. Op het einde zal ik alle gasten vragen om hun telefoonlampje aan te zetten en het licht te bundelen. Uit eindelijk moeten ook alle krachten gebundeld worden om kindermishandeling te stoppen. Tijdsduur is tussen de 45 minuten en een uur.