top of page

Supportgroepen in Nederland

02 12x3cm supportgroep.png

Agressie, en daarna?

 • Persoonlijke ondersteuning en begeleiding landelijk

 • Supportgroep Den Haag

 • Supportgroep Digitaal

 

Alle onze supportgroepen zijn voor mannelijke en vrouwelijke veroorzakers van huiselijk geweld

   

Carrouselgroep

 • De Carrouselgroep is een groepstraining voor volwassen

       mannen die betrokken zijn bij huiselijk geweld

Locatie: Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Groningen, Den Haag, Noord Midden Limburg

Voor meer informatie klik hier 

De Cirkel is Rond

 • Persoonlijke ondersteuning en begeleiding West Brabant,  

 • Supportgroep Mannen Breda

 Voor meer informatie ga naar hun website

Ervaring in Huis

 • Persoonlijke ondersteuning en begeleiding Rotterdam Rijnmond

 • Mannen supportgroep Rotterdam

Voor meer informatie klik hier

Mannen tegen Agressie

 • Supportgroep mannen Bergen op Zoom

Voor meer informatie ga naar hun ​Website 

De PION

 • Groepsbijeenkomsten, workshops Utrecht

Voor meer informatie ga naar hun Website

Samen tegen Agressie Flevoland

 • Supportgroep voor mannen in Lelystad

Voor meer informatie ga naar hun ​Website 

De Waag

 •  De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische   geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. We      bieden gespecialiseerde zorg voor mensen die   grensoverschrijdend of strafbaar gedrag combineren met een psychische stoornis.

Diverse locaties

Voor locaties ga naar hun website

Agressie, en Daarna? - Cirkel is Rond - Ervaring in Huis - MTA -  werken met het werkboek "Verantwoordelijkheid nemen."

GGZ instellingen  Klik hier

bottom of page