top of page

Opzet programma Supportgroepen

De opzet en inhoudt van het programma staat vast. De deelnemers komen eens in de 14 dagen fysiek op vrijwillige basis bij elkaar. De deelnemers zullen met elkaar in gesprek gaan over de problemen waar ze tegenaan lopen. Dit kan gaan over (ex)partner(s), (bonus)kind(eren), hulpverlener(s), verslaving, werk, en andere items uit het leven. Hun ervaringen worden met elkaar gedeeld en besproken waardoor de deelnemers van elkaar leren hoe ze met een situatie op een andere manier om kunnen gaan, hierdoor krijgen ze meerder inzichten in mogelijkheden. 

 

De bijeenkomsten duren twee uur en zijn op een vaste avond. De keuze voor de avond is een bewuste keuze waardoor deelnemers die overdag werkend ook kunnen aansluiten.

 

Er wordt gebruik gemaakt van het nieuwe werkboek voor Supportgroepen "Verantwoordelijkheid nemen." Het help namelijk niet om je eigen gedrag goed te praten of andere de schuld te geven. Door naar jezelf te kijken neem je dan ook eigen verantwoordelijkheid, je kan immers nooit een ander veranderen. 

 

 

Werkwijze binnen de groep:

 •  Bij binnenkomst wordt binnen de groep eerst aan iedereen gevraagd hoe iedere deelnemer er bij zit.

 •  Vervolgens zal gezamenlijk bepaald worden welk verhaal de aandacht mag krijgen om goed te bespreken.

 •  Op deze manier wordt ook ieders ervaring besproken en delen de deelnemers hun eigen ervaring en oplossing hierin.

 •  Het kan zijn dat er tijdens de bijeenkomst, of als huiswerk, een opdracht wordt gegeven om uit te werken. Deze staan in het werkboek.

 •  Bij iedere bijeenkomst wordt de groep begeleid door een voorzitter en een procesbewaker. Deze zijn bij de vorige bijeenkomst door de toen                 aanwezige deelnemers gekozen. De voorzitter zal de bijeenkomst en het gesprek leiden en de procesbewaker houdt de deelnemers in de gaten.

        De procesbewaker kan indien nodig een (groeps)Time-out inzetten. Ook kan de procesbewaker bij een verhitte discussie een deelnemer mee uit de          groep nemen en deze ondersteunen totdat de deelnemer weer rustig is en terug de groep in kan.

 •  Binnen de groep worden groepsregels gebruikt en duidelijke afspraken gemaakt.

 •  Wat binnen de groep wordt besproken blijft binnen de groep en wordt niet met andere buiten de groep gedeeld.

 •  Als uitzondering op bovenstaand deze regel zijn dreigende situaties waarvan we allemaal weten dat die strafbaar zijn.

 •  Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden via supportgroep@agressieendaarna.nl of via het onderstaande contactformulier. Na de aanmelding   wordt een afspraak gemaakt voor een intake gesprek. In dit gesprek krijgt de aanmelder informatie over de groep en locatie. Nieuwe deelnemers   moeten wel op een vrijwillige basis mee willen doen. Instromen kan meestal binnen 14 dagen en zolang de Supportgroep niet vol zit. De grote van   een groep is max.12 deelnemers.

 •  De deelnemers maken gebruikt van het werkboek Verantwoordelijkheid Nemen. Deze worden gratis ter beschikking gesteld.        

 •  De duur van deelname is zolang de deelnemer daar behoefte aan heeft.

 •  Voor de deelnemers zal Agressie, en daarna? dagelijks tot 22:00 uur telefonisch beschikbaar zijn.

 •  Voor iedere Supportgroep heeft Agressie, en daarna? een eigen WhatsApp-groep waar de deelnemers ook hulp kunnen vragen. De Groepsapp   wordt ook gebruikt om korte mededelingen vanuit Agressie, en daarna? door te geven. Denk hierbij aan een bericht over een nieuwe deelnemer die   gaat instromen.

 •  Agressie, en daarna? geeft indien nodig extra informatie en werkbladen ter verduidelijking bij bepaalde onderwerpen.

bottom of page