Agressie, en daarna ?

  

  Voor en door lotgenoten   
  van agressie en geweld

Vaak wordt er ons gevraagd wat wij zo al doen.
Vandaar dat we een aantal projecten op deze pagina hebben neergezet van wat wij doen, al hebben gedaan, of nog gaan doen.

Project voor meerdere jaren 2019 t/m 2021
- Geweld hoort nergens thuis


Diverse projecten in 20201
Coranatijd geeft ook bij ons veel geannuleerde opdrachten.

Projecten uit 2019 en eerder  klik hier

Agenda:  Selectie van aankomende projecten 2021
_________________________________________

diverse datums: Vergaderingen spiegelgroep ervaringsdeskundigheid van het landelijk programma Geweld Hoort Nergens Thuis. 
2021 wordt het jaar van de puntjes op de i en het afronden van de diverse projecten.

- 15 jan.: Opname video voor voor trainingen gem. Haarlemmermeer. 
- 18 - 29 jan.: Diverse keren aanwezig bij expositie Wij.... Oosterhout
- 2 feb.:   Nagesprek na de film Take me Eyes Veenendaal.
-4 maart:  Workshop een pleger van huiselijk geweld bij Veilig Thuis Zuid Oost Brabant