Agressie, en daarna ?

  

  Voor en door lotgenoten   
  van agressie en geweld

Vaak wordt er ons gevraagd wat wij zo al doen.
Vandaar dat we een aantal projecten op deze pagina hebben neergezet van wat wij doen, al hebben gedaan, of nog gaan doen.

Project voor meerdere jaren 2019 t/m 2021
- Geweld hoort nergens thuis

Agenda:  Selectie aankomende projecten 2020

Ook in 2020 heeft René Haring weer mee mogen werken aan een project wat tot heden nog TOP SECRET is.


In maart 2020 zal er meer duidelijkheid komen. 

diverse: Vergadering spiegelgroep ervaringsdeskundigheid van het landelijk programma Geweld Hoort Nergens Thuis. 2020 wordt echt het jaar van pleger aanpak en inzet ervaringsdeskundigheid.

- 4 maart.: Bijeenkomst Bunschoten, item huiselijk geweld
- 5 maart: Landelijke bijeenkomst Geweld Hoort Nergens Thuis (besloten).
- 14 maart: Gast optreden bij 4Diversity in bibliotheek in Eindhoven

- 16 maart: Gastdocent voor Expertisecentrum Samen Veilig Midden Nederland.
-18 maart: Voorlichting bij MGGZ in Utrecht.

- 26 oktober: Gastdocent voor Expertisecentrum Samen Veilig Midden Nederland.