Agressie, en daarna ?

  

  Voor en door lotgenoten   
  van agressie en geweld

Vaak wordt er ons gevraagd wat wij zo al doen.
Vandaar dat we een aantal projecten op deze pagina hebben neergezet van wat wij doen, al hebben gedaan, of nog gaan doen.

Project voor meerdere jaren 2019 t/m 2021
- Geweld hoort nergens thuis


Diverse projecten in 2019
- Margriet winter fair
- Symposium gevolgen van Trauma
- Workshop Elburg

- Schaduwkanten van ouderschap" in Groningen
- Gastdocent bij sociaalteams in Zeist
- BNN-VARA televisie programma Ik Durft Het Bijna Niet Te Vragen
- Expertise wordt ingezet bij Sterk huis (Hart van Brabant)
- Podcast opnemen met Omroep Brabant

- Congres Zorg en Veiligheid (GHNT) Den Bosch
- Symposium Een goede start ik veel werk (Drachten).
- LEV in de zorg in Sneek
- Human Library Eindhoven
-Toetreden tot Spiegelgroep GHNT

Diverse aankomende projecten 2020


diverse:
Vergadering spiegelgroep ervaringsdeskundigheid van het landelijk programma Geweld Hoort Nergens Thuis
- 28 jan.:
Congres Huiselijk Geweld in Reehorst te Ede
- 19 feb.: Bijeenkomst Bunschoten, item huiselijk geweld
- 5 maart: Landelijke bijeenkomst Geweld Hoort Nergens Thuis (besloten).
- 16 maart: Gastdocent bij Expertisecentrum Samen Veilig Midden Nederland.
- 26 oktober: Gastdocent bij Expertisecentrum Samen Veilig Midden Nederland.