Agressie, en daarna ?

  

  Voor en door lotgenoten   
  van agressie en geweld

Vaak wordt er ons gevraagd wat wij zo al doen.
Vandaar dat we een aantal projecten op deze pagina hebben neergezet van wat wij doen, al hebben gedaan, of nog gaan doen.

Project voor meerdere jaren 2019 t/m 2021
- Geweld hoort nergens thuis

Projecten uit 2018 en eerder  klik hier

Agenda:  Selectie aankomende projecten 2020
_________________________________________

diverse datums: Vergadering spiegelgroep ervaringsdeskundigheid van het landelijk programma Geweld Hoort Nergens Thuis. 
2020 wordt het jaar van plegeraanpak en inzet ervaringsdeskundigheid.


- 20 juni: Voorgesprek voor opnieuw een geheim project.
- 23 sept: Voorlichting bij MGGZ in Utrecht.

- 26 oktober: Gastdocent voor Expertisecentrum Samen Veilig Midden Nederland.