top of page

Digitaal

In Nederland zijn ongeveer 12 fysieke peer Supportgroepen actief waar mannen ondersteuning krijgen bij het proces om de cirkel van geweld te doorbreken. Dit zijn er natuurlijk veels te weinig, er is dan ook maar een kleine kans dat er een fysieke supportgroep in de buurt zit. Mede door corona zijn digitale bijeenkomsten populair geworden, en daar maken wij nu gebruik van. 

Speciaal voor mensen waar nog geen fysieke peer Supportgroep in de buurt zit bieden wij de Agressie, en daarna? Supportgroep Digitaal aan. Deze digitale Supportgroep is er voor mannen en vrouwen die veroorzaker zijn (geweest) van huiselijk geweld.

Doel en doelgroep

De deelnemers aan de Supportgroep Digitaal zijn mannen en vrouwen vanaf 18 jaar die tegen hun partner, kinderen, omstanders agressie gebruiken (verbaal, fysiek, psychisch) en niet meer weten hoe hiermee te kunnen stoppen. De deelnemers wonen in gebieden waar geen peer supportgroep is maar die toch hun agressie op geheel vrijwillige basis willen gaan aanpakken. De Supportgroep Digitaal wordt geleid door opgeleiden ervaringsdeskundigen die in hun verleden zelf geweld hebben gebruikt tegen hun huisgenoten. Ze hebben tijdens hun herstelproces geleerd wat ze kunnen doen om de cirkel van geweld te doorbreken. Ze gebruiken tegenwoordig geen agressie meer, hierdoor bereiken ze meer op een vriendelijke manier.

 

Tijdens de bijeenkomsten zullen de deelnemers van de groep met elkaar in gesprek gaan, werken ze aan bewustwording, verbreding en verdieping waardoor er nieuwe inzichten zullen gaan ontstaan. Ook zullen de deelnemers van elkaar gaan leren. Veel voorkomende items die steeds weer door de deelnemers worden besproken zijn, hun (ex)partner, de (bonus) kinderen, hulpverlening, verslaving en overige items uit het leven.

 

 

Extra ondersteuning

Doordat de deelnemers maar eens in de 14 dagen digitaal bij elkaar komen weten we uit ervaring dat de tussenliggende periode soms best moeilijk is om geen agressie tegen wie dan ook te gebruiken. Daarom is er voor de deelnemers als ze hun agressie voelen aankomen ook de mogelijkheid om iedere dag tot 22:00 uur te bellen met Agressie, en daarna? Dit geldt ook in het weekend en op feestdagen. Ook is er de mogelijkheid om via een WhatsApp-groep hulp te vragen. In de praktijk werkt dit erg goed en meestal is er snel een reactie van een andere deelnemer, of van een begeleider. In iedere WhatsApp groep zitten ook de ervaringsdeskundig begeleiders.

 

 

Aanmelden 

Agressie, en daarna? Supportgroep Digitaal is er voor mannen en vrouwen die huiselijk geweld veroorzaken.

Taal die wordt gesproken is Nederlands. Deelname is geheel op vrijwillige basis. 

 

Datum:   Eens in de 14 dagen op donderdagavond (in 2023 is dit op de oneven weken)

Tijdstip:  Steeds tussen 19:00 - 21:00 uur. 

Kosten:  Deelname is GRATIS.

Aantal:   We kunnen per digitale groep maximaal 10 deelnemers plaatsen

U  dient in het bezit te zijn van een smartphone of een computer met webcam.

 

Om deel te nemen aan de Agressie en daarna? Supportgroep Digitaal is aanmelden (i.v.m. de link) verplicht.

Stuur een mail naar supportgroep@agressieendaarna.nl met hierin je naam, adres, woonplaats, en telefoonnummer.

Folder Supportgroep Digitaal voor en achterzijde.jpg
bottom of page