top of page
Privacy en cookie beleid Agressie, en daarna? 2023

Agressie, en daarna? is vanaf 25 mei 2018 nog meer verant­woordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacy­verklaring leggen wij uit welke persoons­gegevens wij verzamelen, hoelang we deze bewaren en met welk doel. Dit beleid geldt echter niet voor informatie die over je verzameld wordt door websites van derden die links of advertenties plaatsen en toegankelijk zijn vanaf onze website. De informatie die wordt verzameld door deze websites (derden) is onderhevig aan hun eigen privacybeleid.

 

Wie we zijn:

Bedrijf: Agressie, en daarna? , Gagelboschplein 143, 5456KS te Eindhoven

Website: www.agressieendaarna.nl

E-mailadres: info@agressieendaarna.nl

Inschrijving KvK: 69023042

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Agressie, en daarna? verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

E-mailadres (indien u ons mailt, een contactformulier invult, aanmeldt voor een van onze diensten zoals training, voorlichting, workshop, begeleiding, ondersteuning).

Naam, Adres, Woonplaats-gegevens (indien u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij een contactformulier, aanmeld voor training, voorlichting, workshop, lotgenotencontact/ groep, persoonlijke begeleiding en/of ondersteuning).

Overige persoonsgegevens (informatie die u zelf actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld telefoonnummers, Iban-nummer).

 

Algemeen

Voor het leveren van onze diensten aan (zakelijke) gebruikers verwerken wij persoonsgegevens.

 

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt altijd op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) en die eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt. In deze privacyverklaring wordt in meer detail uiteengezet hoe Agressie, en daarna? met dergelijke gegevens omgaat. Agressie, en daarna? verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van gebruikers. Deze privacyverklaring geldt vanaf 25 mei 2018 en vervangt eerdere privacy verklaringen van Agressie, en daarna?

 

Verwerking persoonsgegevens gebruikers

Agressie, en daarna? verwerkt (persoons)gegevens van gebruikers (klanten, deelnemers aan training, voorlichting, workshops, begeleiding, ondersteuning, klant hulpverleningstraject, etc.).

Met als grondslag om de diensten te kunnen aanbieden, uitvoeren en afronden heeft Agressie, en daarna? bepaalde gegevens nodig om u te kunnen informeren.

In dit kader verwerkt Agressie, en daarna? uw volgende gegevens:

 • aanhef
 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • (zakelijke) adresgegevens
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Agressie, en daarna? kan – wanneer deze actief met ons gedeeld worden – de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken:

 • informatie met betrekking tot u lichamelijke en/of geestelijke gezondheid

Verwerking persoonsgegevens voor diensten van Agressie, en daarna?

Agressie, en daarna? biedt diensten aan in de vorm van training, voorlichting, workshops, lotgenoten contact/groepen, persoonlijke begeleiding en/of ondersteuning. Indien u zich aanmeldt voor één van deze diensten vraagt Agressie, en daarna? om diverse gegevens van u.

Deze gegevens worden gebruikt om u te kunnen informeren over deze diensten.

 • aanhef
 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • (zakelijke) adresgegevens
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres

Recht op inzage, correctie of verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Agressie, en daarna? Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@agressiee​ndaarna.nl

Op de website van Autoriteit Persoonsgegevens staan voorbeeldbrieven (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven) om een verzoek in te dienen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel als mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang nodig is voor het doel waarvoor ze werden verstrekt of zolang nodig is omdat dat wettelijk verplicht is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Agressie, en daarna? verkoopt geen gegevens aan derden.

 

Agressie, en daarna? verstrekt alleen gegevens aan derden:

 • op uw eigen verzoek. Dit verzoek moet dan wel schriftelijk aan ons gebeuren.
 • in geval Agressie en daarna? hierom wordt verzocht door een gerechtelijk bevel, rechtbank.

 

Cookies

Agressie, en daarna? gebruikt alleen technische-, functionele-, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Agressie, en daarna? neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@agressieendaarna.nl

 

 

Wijzigingen aan dit privacy- en cookiebeleid

Agressie, en daarna? kan dit privacy- en cookiebeleid regelmatig aanpassen door een gewijzigde versie van dit beleid op onze website te plaatsen. Wij behouden het recht om dit beleid te allen tijde aan te passen, dus bekijk het beleid regelmatig.

bottom of page