top of page

Gemeente Veenendaal opent expositie ZIE.


Op 9 oktober is buiten expositie ZIE van Judith Keessen weer officieel van start gegaan. Deze expositie die voor ruim 2 maanden rond reist is gestart in de gemeente Veenendaal en werd geopend door Wethouder Nermina Kundic van de gemeente Veenendaal. Tijdens deze expositie was er binnen is de Cultuurfabriek ook een kunsttentoonstelling te zien. Kunst wat was gemaakt door slachtoffers als een vorm van verwerking. Voor afgaande aan de opening was er een bijeenkomst over het onderwerp kindermishandeling/ huiselijk geweld.

Bij deze bijeenkomst waren de ervaringsdeskundigen Ted kloosterboer (stichting Praat), Judith Keessen (fotograaf), Esther Veerman (.Kunsttentoonstelling) en René Haring (Agressie, en daarna?) om beurten aan het woord om te spreken over hun eigen ervaringen hierin.

Buiten expositie ZIE was te zien van 9 tot 23 oktober.

bottom of page