Agressie, en daarna ?

  

  Voor en door lotgenoten   
  van agressie en geweld

Omroep Brabant neemt Podcast op.


Soms komen er hele bijzondere vragen bij ons binnen. Of we willen meewerken om een podcast op te nemen voor Omroep Brabant. Deze vraag werd gesteld door Teun Haans van Sterk Huis uit Goirle. Teun was door Omroep Brabant benadert of hij misschien een (ex)pleger van huiselijk geweld wist die hieraan wilde meewerken.Teun had de vraag doorgegeven aan het programmateam van het landelijk programma Geweld Hoort Nergens Thuis. Zij kwamen met de naam René Haring aan. Hij is (ex)pleger van ernstig huiselijk geweld en oprichter van Agressie, en daarna? En dan gaat het balletje rollen en komt er een datum en tijd dat de podcast wordt opgenomen. Wim Heesterbeek en Tobias van der Valk van Omroep Brabant hebben de tijd genomen om het gehele verhaal op te nemen. De vragen die gesteld werden en de antwoorden die gegeven werden waren vaak aanleiding voor nieuwe vragen en antwoorden. Dus echt de verdieping in. Daarna nog even wat geluiden opnemen (om het programma te starten) en na ruim 3 uur was het opnemen gebeurt. Tijdens dit schrijven is Omroep Brabant nog vol aan de slag om het geheel te monteren en is dus nog niet te vinden. Zodra er meer hierover bekend is zal dat hier te lezen zijn. Weer een bijzondere ervaring rijker. Huiselijke geweld moet STOPPEN. Begin bij de pleger van huiselijk geweld