Agressie, en daarna ?

  

  Voor en door lotgenoten   
  van agressie en geweld

   

We praten vaak over huiselijk geweld, maar wat houdt dat eigenlijk in en waar komt dat woord "huiselijk" vandaan?


Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke of familiekring. Dit kunnen zijn partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. De term ‘huiselijk’ verwijst dus naar de relatie tussen de betrokkenen. Meestal is er sprake van een machtsverschil. Huiselijk geweld kan vele gedaantes aannemen, zoals fysieke-, psychische-, seksuele-,mishandeling, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle. 


Diverse vormen van huiselijk geweld zijn:

  • - (Ex) Partner geweld in alle verschijningsvormen, ook psychische mishandeling en stalking
  • - Kindermishandeling
  • - Ouderen mishandeling
  • - Eergerelateerd geweld zoals eerwraak, vrouwelijke genitale verminking (vrouwenbesnijdenis) of huwelijksdwang
  • - Seksueel misbruik/geweld
  • - Dieren mishandeling.

........ , en daarna?
Ja, wat doe je daarna? Hoe pak je de draad weer op, en hoe kan je verder met je leven na een leven vol met huiselijk geweld? Dat zullen veel betrokkenen van huiselijk geweld zich vaak afvragen. Agressie, en daarna? is in maart 2016 gestart met het beantwoorden van dit soort vragen. We laten deze vragen beantwoorden door ervaringsdeskundigen, juist omdat ze in hun verleden het zelf ook hebben meegemaakt. 
                 

Chat met ons...

In deze corona tijd moeten we zo veel mogelijjk binnen blijven, thuis werken, kinderen les geven, kunnen we niet sporten en missen we onze sociale contacten en de nodige knuffels. Ook hebben veel mensen te maken met onzekere tijden qua werk en inkomen.

Dit kunnen redenen zijn waarbij huiselijk geweld kan ontstaan. Veel organisaties zetten momenteel chatten in om contact te krijgen en te houden met gezinnen die momenteel te maken hebben met huiselijk geweld. Vanaf 2018 is het bij ons al mogelijk om met ons kan chatten. Dit kan zowel overdag, 's-avonds en zelfs in het weekend. Deze mogelijkheid hebben we om juist laagdrempelig hulp, steun en een luisterend oor te bieden. U chat altijd in een privé chat en is niet zichtbaar voor andere. Ook gaat u altijd in gesprek met een ervaringsdeskundige die het zelf ook heeft meegemaakt.


Slachtoffers en plegers van huiselijk geweld mogen chatten


Onze chat knoppen kunnen rood of geel zijn. 

Rood staat voor chatten over (huiselijk) geweld en 

Geel staat voor chatten over (seksueel) misbruik(t)


Door deze keuze krijgt u ook gelijk de juiste ervaringsdeskundige.

 

Wist U dat.....
Ruim 1 miljoen mensen (bron: Veilig Thuis) in Nederland te ma
ken hebben met agressie en geweld.
__________
De bekendste vormen huiselijk geweld en seksueel misbruik zijn.
__________
Dat ruim 200.000 slachtoffers
per jaar aangifte doen van ernstig huiselijk geweld.
__________
Dat ruim 80.000 mannen per jaar slachtoffer zijn van ernstig huiselijk geweld.
__________
Dat ruim 119.000 kinderen 
jaarlijks te maken hebben
met huiselijk geweld
en kindermishandeling
___________
Dat ruim 110.000 plegers dit 
per jaar veroorzaken
__________
Dat snel hulp krijgen heel belangrijk is en geen weken op zich moet laten wachten.
__________
Dat wij mensen helpen en steunen die hiermee te maken hebben (of hebben gehad).  
__________

Klik hier om de tekst te bewerken

Trailer van de film
Schaduwzijde van ouderschap

Judith Keessen over #ZIE

 Berichtjes

Philomenia Arissen en René Haring waren bij de 5 UUR SHOW van SBS 6 om te praten over samenwerking en hulpverlenen. Voor de beelden klik hier.

Dubbel interview met René Haring en Philomenia Arrisen over de parallellen bij huiselijk geweld en stalking in dagblad Trouw Lees verder...

Veilig websites bezoeken. 

Hoe kan je jou telefoon of computer zo instellen dat andere niet kunnen zien welke website je heb bezocht? 

Lees verder...

Huisverbod, straat/ gebiedsverbod, contactverbod... Wat zijn dat eigenlijk voor verboden en wat houden ze in?   Lees verder...

Gastdocent in corona tijd. Lees verder

Onze agenda waar we in 2020 onder andere te vinden zijn. Lees verder...

Spreken op uw symposium?Reserveer tijdig  Lees verder...


Hoe herken je huiselijk geweld 

Lees verder..