top of page

Welkom op onze website

Informatie folder
voor veroorzakers
huiselijk geweld


Lopen de emoties thuis zo hoog op  dat je soms jezelf niet meer in de hand heb?
Dat je een waas voor je  ogen krijgt, of dat je op welke manier  dan ook.... 

 

Na onderzoek

is er een nieuw werkboek voor Supportgroepen

"Verantwoordelijkheid nemen"

Laagdrempelige hulp voor plegers van huiselijk geweld wordt steeds makkelijker te  vinden.

Plegerhulp landkaart NL 2023.jpg

Artikel in RTL zondagsnieuws: 

René mishandelde zijn vrouw, nu helpt hij andere met agressieproblematiek .

René Haring officieel Vertrouwenspersoon

Sinds eind mei is René Haring officieel LVV erkend Vertrouwenspersoon. Hij gaat deze werkzaamheden als Externe vertrouwenspersoon uitvoeren.

De signalenkaart
Dit is een goed hulpmiddel als het gaat om het vroeg signaleren van huiselijk geweld. Het beschrijft de signalen bij kinderen van 0 tot 18 jaar, signalen bij volwassenen en ouderen. Ook treft u de meldcode er in aan en hoe te handelen volgens de meldcode.
beloningsysteem bewerkt.png

Het exclusieve Groei, Groei door
en blijf groeien beloningssysteem

Stap voor stap naar een nieuwe toekomst

Folder A5 2-luik voorzijde Supportgroep digitaal.png

Agressie, en daarna Supportgroep Digitaal

bestaat al ruim een jaar.

Vanaf 10 oktober 2023 Agressie, en daarna Supportgroep Den Haag

Huiselijk geweld, waar komt het woord huiselijk vandaan?

Huiselijk geweld is altijd een situatie waar een partner, in welke vorm dan ook, geweld gebruik mishandelen niets 

huiselijks aan is, waarom het het dan toch huiselijk geweld?

 

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke of familiekring. Dit kunnen zijn partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. De term ‘huiselijk’ verwijst dus naar de relatie tussen de betrokkenen. Meestal is er sprake van een machtsverschil. Huiselijk geweld kan vele gedaantes aannemen, zoals fysieke-, psychische-, seksuele-,mishandeling, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle

en daarna? Ja, wat doe je daarna? Hoe kan je het stoppen, en hoe doe je dat dan? 

Betrokkenen van huiselijk geweld zullen dit zich vaak afvragen.​ Agressie, en daarna? is vanaf maart 2016 gestart met het beantwoorden van dit soort vragen. De antwoorden komen van voormalig slachtoffers en voormalig plegers, juist omdat ze in hun verleden het zelf ook hebben meegemaakt. 

Ze zijn inmiddels opgeleide ervaringsdeskundigen

Diverse vormen van huiselijk geweld zijn:

  • (Ex) Partner geweld in alle verschijningsvormen, ook psychische mishandeling en stalking

  • Kindermishandeling

  • Ouderen mishandeling

  • Eergerelateerd geweld zoals eerwraak, vrouwelijke genitale verminking (vrouwenbesnijdenis) of huwelijksdwang

  • Seksueel misbruik/geweld

  • Dieren mishandeling.

bottom of page