top of page

Den Haag

In samenwerking met Gemeente Den Haag wordt er vanaf 10 oktober 2023 gestart met Agressie, en daarna Supportgroep Den Haag.

De Supportgroep Den Haag is toegankelijk voor mensen die "Verantwoordelijkheid nemen" en hun agressie willen reguleren.

Hiermee is er voor de bewoners uit de gemeenten Den Haag die huiselijk geweld veroorzaken laagdrempelige hulpverlening in het vrijwillig kader gecreëerd. Agressie, en daarna? heeft sinds 2016 ervaring met het ontwikkelen, opzetten, draaien en ondersteunen van dit soort supportgroepen, en met deelnemers waar agressie bij huiselijk geweld een rol speelt. Agressie, en daarna Supportgroep Den Haag wordt begeleid door opgeleiden ervaringsdeskundigen die in het verleden ook aan dit soort groepen hebben deelgenomen. 

Supportgroep Den Haag is ook zeer geschikt als er bij organisaties wachtlijsten zijn, of als nazorgtraject wanneer hulpverlening stopt en het voor de cliënt nog moeilijk is om het alleen te gaan doen.

 

Doel en doelgroep

De deelnemers aan de Agressie, en daarna Supportgroep Den Haag zijn personen vanaf 18 jaar die tegen hun partner, kinderen, omstanders, agressie (verbaal, fysiek, psychisch) gebruiken en niet meer weten hoe hiermee te kunnen stoppen. Ze wonen binnen de gemeenten Den Haag en willen hun agressie op geheel vrijwillige basis gaan aanpakken. De Supportgroep Den Haag wordt geleid door opgeleiden ervaringsdeskundigen die in hun verleden zelf geweld hebben gebruikt tegen hun huisgenoten. Ze hebben tijdens hun herstelproces geleerd wat ze kunnen doen om de cirkel van geweld te doorbreken. Tegenwoordig gebruiken ze geen agressie meer, hierdoor bereiken ze op een vriendelijke manier meer. 

 

Tijdens de bijeenkomsten zullen de deelnemers met elkaar in gesprek gaan, werken ze aan bewustwording, verbreding en verdieping waardoor er nieuwe inzichten zullen gaan ontstaan. Ook zullen de deelnemers van elkaar gaan leren. Veel voorkomende items die steeds weer door de deelnemers worden besproken zijn, (ex)partner, de (bonus) kinderen, hulpverlening, verslaving en overige items uit het leven. Wat binnen een Supportgroep wordt besproken blijft binnen de groep en wordt met niemand gedeeld.

Enige uitzondering is dat als er strafbare feiten worden besproken en er dreiging van gevaar voor andere ontstaat dat er dan contact wordt opgenomen met de casusverantwoordelijke van deze deelnemer.

Extra ondersteuning

Doordat de deelnemers maar eens in de 14 dagen bij elkaar komen weten we uit ervaring dat de tussenliggende periode soms wat te lang is. Ze kunnen dan last krijgen dat hun opbouwfase richting agressie steeds hoger wordt. Daarom is er voor de deelnemers de mogelijkheid om iedere dag tot 22:00 uur te bellen met Agressie, en daarna? Dit betekend ook in het weekend en op feestdagen. Ook is er voor iedere Supportgroep een eigen WhatsApp-groep waar de deelnemers hulp kunnen vragen. In de praktijk werkt dit erg goed, en meestal is er snel contact met een andere deelnemer of met één van de begeleiders. In iedere WhatsApp-groep zitten ook de ervaringsdeskundig begeleiders uit de Supportgroep.

 

 

Aanmelden 

Agressie, en daarna? Supportgroep Den Haag is er voor bewoners uit Den Haag. Taal die wordt gesproken is Nederlands.

Deelnemen is op vrijwillige basis.

 

Datum:   De deelnemers komen vanaf 10 oktober 2023 (oneven weken) eens in de 14 dagen op dinsdagavond bij elkaar.

Tijdstip:  Steeds tussen 19:00– 21:00 uur. 

Kosten:  Er zijn GEEN kosten aan verbonden, ook is er geen eigen bijdrage vanuit de zorgverzekering.

Parkeren: Er is voldoende parkeergelegenheid om tijdens de bijeenkomsten GRATIS te parkeren.

Max. aantal: 12 deelnemers.

 

Noot: Deelnemers kunnen zichzelf aanmelden in afstemming met de betrokken hulpverlening bij het gezin.

Opzet programma Supportgroepen

Informatie folder A5 tweeluik voor deelnemers buitenzijde.jpg
informatie folder A5 tweeluik voor deelnemers binnenzijde.jpg
bottom of page