top of page

Diner Event van Kadera in Zwolle

Op 22 april organiseerde Kadera het 1e Diner Event wegens 1 jaar opvang voor mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld in Zwolle. In Nederland zijn er in totaal maar 6 van deze locaties. Het Diner Event werd gehouden in Gift City, een locatie waar vrijwilligers ervaring op doen om weer de weg naar de maatschappij te vinden. Na het welkomstwoord wat werd gedaan door Jos Elshof, directeur van Kadera opende burgemeester van Zwolle Henk Jan Meijer de avond. Remko Steenberger sprak de avond aan elkaar. Doel van de avond was om met elkaar in gesprek te gaan over huiselijk geweld. Er waren 2 sprekers die ieder hun eigen verhaal vertelde. Rudy Spanhak (mannelijk slachtoffer van huiselijk geweld) en René Haring (pleger van huiselijk geweld). Zij vertelde hun verhaal tussen de gangen door waardoor je tijdens het dineren met elkaar in gesprek kon over hun verhaal. De avond werd bezocht door ongeveer 120 mensen. Het waren vertegenwoordigers van o.a. een advocatenkantoor, een rechter van rechtbank Zwolle, Veilig Thuis, politie, ervaringsdeskundigen, Geestelijk begeleiders uit de Penitentaire Inrichting van Zwolle, regionale organisaties en nog veel meer geïnteresseerde. Oplossingen om huiselijk geweld te stoppen zijn er niet gekomen. Maar dat was het doel van de avond ook niet. Huiselijk geweld bespreekbaar maken. Dat was het doel. En dat hebben de medewerkers van Kadera heel goed voor elkaar gekregen. De avond was een grandioos succes en een mooie formule om met elkaar is gesprek te gaan over huiselijk geweld.

bottom of page