top of page

Agressie, en daarna? zet ook hier ervaringsdeskundigheid in.


Op 29 juni zijn we door het landelijk Koepel Adviesraden Sociaal Domein uitgenodigd om deel te nemen aan het project expertmeeting GIA (Geweld in afhankelijkheidsrelaties).

Het doel is om een top 5 van aandachtspunten te krijgen. Met deze top 5 kunnen de adviesraden weer naar gemeenten toe om het daar weer onder de aandacht te brengen.


Op 2 november was er wederom een bijeenkomst om vervolg aan dit project te gegeven.

Nadat de aanwezige adviesraden hadden gesproken over hun bevindingen in hun gemeenten is er dieper op diverse punten ingegaan. Deze keer was er ook een afgevaardigde van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwezig. Agressie, en daarna mocht hier een betere uiteenzetting presenteren over plegers van huiselijk geweld, Dit werd onderbouwd door een aantal stukjes uit het onderzoekrapport van Back on Track en hun bevindingen voor te lezen.

bottom of page