top of page

Onderzoek naar E-health hulp bij Huiselijk Geweld

Op 1 februari presenteerde Back on Track hun verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van e-health voor plegers van huiselijk geweld. Dit onderzoek wat in opdracht van de gemeente Rotterdam is uitgevoerd is daar ook gepresenteerd. Voor dit onderzoek hebben we geholpen bij het vinden van een aantal plegers die hieraan hebben meegewerkt. Tijdens de presentatie van dit onderzoek hebben wij ook een presentatie "Geweld laat zich niet in de ijskast zetten' mogen geven Juist het niet op tijd krijgen en vinden van goede hulp kan leiden tot huiselijk geweld. Bij deze presentatie waren afgevaardigde van diverse ketenpartners van de gemeente Rotterdam aanwezig.

- Antes

- De Waag

- Fivoor

- Ministerie van VWS

- Veilig Thuis Rotterdam

- Wijkteam Rotterdam

- Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond

- Gemeente Rotterdam

Ook waren aanwezig:

- GGZ WNB

- Ervaringsdeskundigen

Alle partijen hebben hun commitment uitgesproken om met dit project door te willen gaan. Back on Track gaat nu verder met het ontwikkelen van e-health hulp. Onder de naam Eerste Hulp Bij Geweld (EHBG) is de eerste opzet van de ontwikkeling van een app en website hier ook gepresenteerd. 

bottom of page