top of page

Plegeraanpak in Limburg-Zuid

Hoe mooi is het als je wordt gevraagd om mee te denken, mee te praten en mee te ontwikkelen over een nieuwe plegeraanpak in Zuid-Limburg. Dan zeggen we JA natuurlijk. En zo zaten we op 27 januari aan tafel in het Veiligheidshuis Parkstad in Heerlen. Aan tafel zaten verscheidenen organisatie uit de regio. Inzet "hoe kunnen professionals beter omgaan met plegers van huiselijk geweld? Hoe kunnen en moeten we ze benaderen? Bij het woord plegeraanpak zal je eigenlijk aan iets anders denken. 

Professionals hadden in een eerder stadium al een uitgebreide onderzoeksvragenlijst ontvangen die ze konden beantwoord en terug gestuurd. Hier kwamen vele uitkomsten uit die bij de diverse bijeenkomsten besproken zijn. Uiteindelijk is platform PIP (Pleger In Positie) opgericht. Het is bedoeld voor maatschappelijk werkers, consulenten van gemeentes (WMO, Jeugd) en medewerkers van Veilig Thuis.

Platform PIP gaat onder andere themabijeenkomsten, trainingen, intervisie en casuïstiekoverleg op Zuid-Limburgs niveau organiseren. Deze organisatie-overstijgende aanpak lijdt tot kruisbestuiving, werkt inspirerend en voorziet in een behoefte, zoals uit ons onderzoek is gebleken. Overige feiten:

-        Inzet van ervaringsdeskundigheid

-        E-learning

-        “Intelligente” sociale kaart

-        Samenwerking met GGZ en andere veelbelovende regionale initiatieven

-        organisatie advies over hoe de pleger begeleiding te borgen (zoals inzet van aandachtsfunctionarissen en ambassadeurs).

Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt aan het ontwikkelen van een website, een centraal onderdeel van het platform. Ook is een kleine groep deskundigen gestart met de ontwikkeling van trainingen die vanuit het platform straks worden aangeboden. Hierbij valt te denken aan motiverende gesproeksvoering; vertrouwen opbouwen en grenzen stellen. Het streven is om het Platform in het najaar te lanceren.


Wij gaan ons best doen om dit project te blijven volgen en te zien ontwikkelen.

bottom of page